ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری

جزئیات نظریه مشورتی

شماره: 3260/7

تاریخ: 1390/05/03

توضیح: اگر جرم ارتکابی مامور در راستای اجرای وظایف ضابط دادگستری صورت پذیرفته ولو آن که در آن مورد خاص هنوز دستوری از مقام قضایی صادر نشده، رسیدگی به آن در ص ...

بازگشت به لیست

لطفا منتظر بمانید ...