ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403

جزئیات نظریه مشورتی

شماره: 2782/7

تاریخ: 1390/05/04

توضیح: مستفاد از ماده 346 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است ودر مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می ...

بازگشت به لیست

لطفا منتظر بمانید ...