ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود

جزئیات نظریه مشورتی

شماره: 2782/7

تاریخ: 1390/05/04

توضیح: مستفاد از ماده 346 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است ودر مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می ...

بازگشت به لیست

لطفا منتظر بمانید ...