ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران ایمان کیا

امتیاز علمی: 1990

نام و نام خانوادگی: ایمان کیا

شماره عضویت: 158029

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
طراحی.نظارت .اجرا ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
دوره غیرحضوری آشنایی با حقوق داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
دوره غیرحضوری تنظیم توافقنامه داوری و شرط داوری ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
دوره غیرحضوری مقدماتی داوری الکترونیکی ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
دوره غیرحضوری بررسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
دور ه اصول قرارداد نویسی ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
طرح دوره های پایه داوری حل اختلاف ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
لطفا منتظر بمانید ...