ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی اصفهان - اصفهان احود جزینی درچه

امتیاز علمی: 800

نام و نام خانوادگی: احود جزینی درچه

شماره عضویت: 157614

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۶/۲۹

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: اصفهان - اصفهان

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...