ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی قم - قم مهدی قاسمی ورزنه

امتیاز علمی: 500

نام و نام خانوادگی: مهدی قاسمی ورزنه

شماره عضویت: 157572

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: قم - قم

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دوره اعتراض شخص ثالث ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
لطفا منتظر بمانید ...