ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی البرز - كرج سجاد رمضان

امتیاز علمی: 450

نام و نام خانوادگی: سجاد رمضان

شماره عضویت: 157443

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۶/۰۲

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: البرز - كرج

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...