ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
مشخصات و اطلاعات داور خدیجه واقفی ماسخ

امتیاز علمی: 1000

نام و نام خانوادگی: خدیجه واقفی ماسخ

موبایل:

شماره عضویت: 156552

اعتبار عضویت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

آدرس فعالیت: خوزستان - اهواز - اهواز سراه خرمشهر کوی مندلی خ 5 کروشات26- کد پستی: 6147671374

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...