ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
مشخصات و اطلاعات داور علی کوچک اندام

امتیاز علمی: 100

نام و نام خانوادگی: علی کوچک اندام

موبایل:

شماره عضویت: 156103

اعتبار عضویت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

آدرس فعالیت: خوزستان - اهواز - خوزستان شهر سکونت اهواز آدرس دقیق سکونت خیابان حق بین نبش کافی - کد پستی: 11111

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...