ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی اصفهان - شاهین شهرومیمه امیرحسین پورآزادی

امتیاز علمی: 800

نام و نام خانوادگی: امیرحسین پورآزادی

شماره عضویت: 152792

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: اصفهان - شاهین شهرومیمه

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...