ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی مرکزی - خمین علی صابری

امتیاز علمی: 1090

نام و نام خانوادگی: علی صابری

شماره عضویت: 149783

اعتبار عضویت: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: مرکزی - خمین

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دروه فشرده و جامع داوری ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
دوره غیرحضوری اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
لطفا منتظر بمانید ...