ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - ملارد نگین اسلامی

امتیاز علمی: 1000

نام و نام خانوادگی: نگین اسلامی

شماره عضویت: 149651

اعتبار عضویت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - ملارد

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...