ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران مسلم سوری

امتیاز علمی: 100

نام و نام خانوادگی: مسلم سوری

شماره عضویت: 147017

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...