ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران دکتر ملیحه بنانی

امتیاز علمی: 4000

نام و نام خانوادگی: دکتر ملیحه بنانی

شماره عضویت: 145089

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۸/۱۸

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...