ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران محرم تقی زاده

امتیاز علمی: 1800

نام و نام خانوادگی: محرم تقی زاده

شماره عضویت: 141576

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...