اشتراک گذاری صفحه داوری یعقوب جعفرنیا
مشخصات و اطلاعات داور یعقوب جعفرنیا

امتیاز علمی: 450

شماره عضویت: 137937

اعتبار عضویت: ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نام و نام خانوادگی: یعقوب جعفرنیا

تلفن:

موبایل:

آدرس فعالیت:

ایمیل:

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات : مشاوره و انجام داوری های عمومی داخلی

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...