ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران حسن جوکار

امتیاز علمی: 3020

نام و نام خانوادگی: حسن جوکار

شماره عضویت: 129786

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۷/۰۴

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
داوری تجارت بین الملل ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
داوری حقوقی داخلی ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
دوره فرایند داوری و دفاد در داوری ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
دوره سطح 2ارتقا صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
دوره سطح 1ارتقا صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
دوره سطح 3ارتقا صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
دوره سطح 4ارتقا صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
گواهی دوره سطح 5 ارتقا صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
گواهی نامه صلاحیت داوری داخلی ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
اصول قرارداد نویسی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
حقوق داوری در حل اختلاف ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
اصول نگارش حقوقی ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
دوره جرایم رایانه ای ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
دوره دعاوی کیفری نقض مالکیت ادبی و هنری ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
دوره دعوای خلع ید ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
شریح موارد کاربردی قانون مدنی 1و3 ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
دوره تشریح کاربردی قانون مدنی 6 ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
دوره اشنایی با راه کارهای جدید و وصول چک ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
دوره تنظیم توافقنامه. داوری شرط داوری و آثار آن ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 7 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
تحلیل قانون اساسی تخصصی ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
دوره اموزش ویندوز و کار با رایانه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
حمل و نقل دریایی و قرارداد های ان ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
اشنایی با اسناد قانونی شیوه های دسترسی به ان ها با تاکید به نحوه دسترسی و نظرات شورای نگهبان ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 5 ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 2 ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 8 ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
دوره ایین دادرسی کاربردی شورای حل اختلاف ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دوره جامع فشرده داوری ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 4 ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
دوره اداره جریان داوری ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
حقوق تجارت1- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
حقوق تجارت2- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
دوره برسی هیات داوری خصوصی سازی و بورس ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
حقوق تجارت3- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
دوره اصول ابلاغ اجرا ابطال رای داوری ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
دوره جهات نقض ارای فرجام خواهی کیفری ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
حقوق تجارت4- تشریح موادکاربردی قانون تجارت ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
دوره مقدماتی داوری الکتریکی ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
دوره دعاوی ثلاث تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
دوره آیین اولین هادر زمان اقامه و دفاع از دعوا ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
بایسته های تنظیم سند رسمی املاک در رویه قضایی ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
اداره جریان داوری ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
قواعد تکنیک های قرارداد نویسی ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
برسی ارکان شرط موافقنامه داوری ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
مبانی حقوق مالیات بر پیشه وکالت ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
دوره حقوقی مالی زوجه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
مقدماتی داوری تجاری بين المللی ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
لطفا منتظر بمانید ...