ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران دکتر مهدی آقا محمد

امتیاز علمی: 3250

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی آقا محمد

شماره عضویت: 129623

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
دانشگاه جامع علمی کاربردی کمیته برنامه ریزی دانشگاه ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
عضو انجمن حسابدارن خبره ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
لطفا منتظر بمانید ...