ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
مشخصات و اطلاعات داور رهام صفری

امتیاز علمی: 1000

نام و نام خانوادگی: رهام صفری

موبایل:

شماره عضویت: 127039

اعتبار عضویت: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

آدرس فعالیت: کرمانشاه - كرمانشاه - سی متری دوم جنب پارک درخشان- کد پستی: 6761749678

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...