ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
  اشتراک گذاری صفحه داوری وحید حنیفی
مشخصات و اطلاعات داور وحید حنیفی

امتیاز علمی: 6105

شماره عضویت: 121790

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

نام و نام خانوادگی: وحید حنیفی

تلفن: 09012436266

موبایل: 09143485257

آدرس فعالیت: آذربایجان غربی - ارومیه - بلوار باهنر - خیابان بهاران- خیابان صفا کوی اول پلاک 10- کد پستی: 5715811111

ایمیل: davariiran20@gmail.com

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات : مشاوره و انجام داوری های عمومی داخلی

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
۹۶/۱۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ مطالبه وجه مصالح ساختمانی - الزم به تحویل مبیع - مطالبه خسارات تاخیر در انجام تعهد
۵-۹۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ تقاضای صدور حکم بر مطالبه مابه‌التفاوت قیمت کسری مبیع به متراز ۵/۶ متر مربع
۹۷/۷۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ دعوی اصلی و دعوی تقابل در موضوع اختلاف ملکی
۹۸/۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ الزام به ایفاء تعهد و الزام به انتقال سند مالکیت
۱۵۰/۸/۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ اختلاف ملکی در انتقال سند مالکیت
۵۲۵۷/۱/۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ : ابطال دو فقره مبایعه نامه سفید امضاء جمعا ۶ برگ بانضمام مطالبه بهاء قطعه مورد ادعای امین ق از قطعات نقشه تفکیکی به نرخ روز بانضمام کلیه ضرر و زیان وارده ان و نیز مطالبه کلیه خسارات قانونی
۵۲۵۷/۱۹/۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱-صدور حکم مبنی بر تحویل مبیع یک قطعه زمین ۲- صدور حكم به محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله ۳- خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی ، حق الزحمه داور
۵۲۵۷/۱۸/۹۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱-صدور حکم اعلام بطلان قرارداد شماره ۶۵۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲و قرارداد شماره ۰۸۲۱۵۵۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ موضوع معامله یک قطعه زمین بصورت دو نبش به مساحت ۲۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۱۰۴ واقع در بخش ۵ ارومیه ب
۹۸/۸۹۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ تایید فسخ قرارداد و استرداد ثمن - استرداد اوراق ...
۹۹/۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ صدور رای دایر بر احراز و اعلام تحقق انفساخ قرارداد شماره ۱۶۸۴۴۴ به جهت تحقق شذط انفساخ مندرج در توضیحات دستنویس ذیل قرارداد و نیز بند ۳ از ماده ۳ مقوم به ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- مطالبه خسارات
۵۲۵۷/۲۲/۹۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱-صدور حکم مبنی بر تحویل مبیع یک قطعه زمین مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ارزش منطقه ای به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۳ ریال - صدور حكم به محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ر
۱۱/۵۲۵۷/۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱-صدور حکم مبنی بر تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۰ به شماره ۹۱۷۷۱۲ قطعه زمین زراعی و باغ انگور به مساحت ۷ طناب محلی ۲- محکومیت خوانده به تغییر کاربری موجود به کاربری کشاورزی ، باغ د
۱۴۰۰/۳/۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱- صدور حکم مبنی بر الزام خوانندگان به فک رهن و تسویه حساب تسهیلات بانکی دریافتی و جرایم مشمول به آن و تعیین تکلیف آن ۲- صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به تسویه حساب و پرداخت بدهی های معوق به شرکت
۱۴۰۰/۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ اعلام بطلان قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... مورخ ...مقوم به۲۱/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال همچنین مطالبه خسارات و ضرر زیان وارده و همچنین حق الزحمه داوری
۱۴۰۰/۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ اختلاف در قرارداد ملکی -تخلف در انجام تعهدات قراردادی
۲۱/۵۲۵۷/۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ دعوی اصلی تایید فسخ قرارداد دعوی تقابل الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند - دعوی وارد ثالث ابطال دعوی اصیل الزام به تحویل مبیع و انتقال سند
۰۰/۳۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱- مطالبه خسارت کسری واحد ۲- خسارت دیرکردتاخیردرتنظیم سند ۳- مطالبه هزینه آب وبرق وگاز ۴- خسارت مابه التفاوت پارکینک غیرمزاحم
۰۰/۳۰۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اعلام بطلان قرار داد و عقد منعقد شده در مبایعه نامه ۹۸/۲۱۷۷۵۴مقوم به ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال –۲محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به نرخ روز به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال عندالزوم باجلب نظرکارشناسی -۳مطال
۲۷/۵۲۵۷/۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ الزام به تنظیم سند مورد معامله - صدور حکم الزام به تحویل مبیع موضوع قرارداد -خسارات دادرسی
۲۷/۵۲۵۷/۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱--صدور حکم مبنی بر تحویل یک واحد مسکونی موضوع مبایعه نامه مورخ ****به شماره **** واقع در ****-
۳۰/۵۲۵۷/۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ کارکرد ۴ دستگاه کمپاین برای درو محصولات کشاورزی
۱۰۱۱/۲۳۲۲/۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ اختلاف در معامله یک باب ساختمان و یک قطعه باغچه که بعنوان قسمتی از ثمن انتقال یافته
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
استان آذربایجان غربی مدیر عامل ۱۳۷۸ ۱۳۹۰
کشور عراق- کردستان شهر دهوک و اربیل مدیر و سهامدار شرکت پیمانکاری و بازرگانی ۱۳۸۴ ۱۳۹۵
مناطق عشایری پیشمرگ مسلمان ۱۳۸۴ ۱۴۰۰
1 پژوهشگر ارائه کننده ایده به پژوهشگاه قوه قضاییه با عنوان ایجاد دفاتر خدمات تامین کفالت و وثیقه ۱۳۹۸ ۱۴۰۰
گروه جهادی ستاد امر به معروف و نهی از منکر سرپرست ۱۳۹۸ ۱۴۰۰
موسسه داوری فروغ داور ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
تشکل احیاءگری امربه معروف و نهی از منکر سرپرست ۱۴۰۰ ۱۴۰۲
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
تحلیگر و طراحی پی با برنامه safe ۱۳۸۸/۱۲/۱۲
تحلیل گر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS ۱۳۸۸/۱۲/۲۲
نخبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۸
اصول حقوق داوری ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
آزمون سطح 5 دوره ارتقای صلاحیت داوری ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
تایید صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
اصول قرارداد نویسی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
آشنایی مقدماتی با حقوق داوری در حل اختلاف ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
دوره تشریح موارد کاربدی قانون مدنی 7 ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
دوره تنظیم توافقنامه داوری شرط داوری و اثار ان ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
گواهی موفقیت دوره """حمایت از قربانیان خشونت خانگی """ دانشگاه شفیلد انگلیس ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
اداره جریان داوری ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
دوره جامع و فشرده داوری ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
اصول ابلاغ، اجراء و ابطال رای داوری ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
مقاله - انتشار توسط فصلنامه علمی اراء( دادگستری اصفهان) ۱۴۰۰/۱۱/۰۷
کسب رتبه سوم در اولین جشنواره برترین های داوری - 1400 ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
بررسی ارکان شرط و موافقتنامه داوری ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
لطفا منتظر بمانید ...