ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی اصفهان - اصفهان دکتر منیره خدادادپور

امتیاز علمی: 4400

نام و نام خانوادگی: دکتر منیره خدادادپور

شماره عضویت: 121452

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۴/۲۲

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: اصفهان - اصفهان

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
تایید صلاحیت علمی داوری ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
لطفا منتظر بمانید ...