شرایط جدید ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود

امتیازات علمی چه مزایایی دارد؟

امتیازات علمی در تعیین رتبه علمی هر کاربر تاثیر دارد.
به این صورت که کلیه امتیازات علمی هر کاربر بعد از بررسی و تایید توسط کمیته ارزیابی در سامانه ثبت می گردد و سپس براساس جمع امتیازات علمی کسب شده سامانه رتبه علمی آن کاربر را تعیین و نمایش می دهد.
لذا هرچه امتیازات علمی کسب شده کاربر بیشتر باشد قاعدتا رتبه علمی بهتری در سامانه بدست خواهد آورد.

جواب
در سامانه 2 نوع امتیاز وجود دارد:
 
الف) گروه امتیازات علمی
ب) گروه امتیازات عملکرد
 
امتیاز علمی:
امتیازات علمی در سامانه بر اساس شاخص­ها و فعالیت های علمی تایید شده هر یک از افراد محاسبه و  اعمال می گردد، مانند:
 • آخرین مدرک تحصیلی
 • تعداد مقالات و تالیفات علمی
 • حجم فعالیت علمی در حوزه داوری
 • تعداد آرای داوری صادره
 • تعداد دوره های علمی گذرانده شده
 • تعداد گواهینامه­ های اخذ شده درحوزه داوری و حوزه­های مرتبط و ارزش علمی انها.
 • سوابق تدریس در حوزه داوری
 • و سایر سوابقی علمی قابل بررسی.
 
لازم به ذکر است:
 1. حسب مورد و بعد از تایید کمیته ارزیابی سامانه، به آیتم های فوق در فواصل مختلف افزوده خواهد شد.
 2. تایید نهایی مقدار امتیازات علمی اعطایی به هر یک از کاربران سامانه، توسط کمیته ارزیابی سامانه که متشکل از استادان و مدرسان منتخب و با سابقه می باشد صورت می گیرد.
 3. ارائه مستندات کامل در خصوص هر یک از امتیازات علمی اعم از گواهینامه­ ها، تالیفات، آرای صادره، سوابق علمی و غیره توسط متقاضیان کسب امتیاز، ضروری بوده و کمیته ارزیابی در پذیرش یا رد آنها دارای اختیارات کامل می­باشد.


جواب
رتبه علمی هر کاربر از مجموع امتیازات علمی تایید شده هر کاربر بدست می آید.
رتبه ها در سامانه از A تا F  می باشد
بالاتری رتبه : A
پایین ترین رتبه : F می باشد.

لذا هرچه تلاش کاربر در کسب امتیازات علمی بیشتر باشد، رتبه علمی بالاتری را در سامانه کسب خواهد نمود و در سامانه از مزایا و امکانات بیشتری بهره مند خواهند شد.

برخی از آیتم های کسب امتیاز علمی بیشتر و به طبع رتبه بهتر در سامانه به شرح ذیل می باشد:
 • آخرین مدرک تحصیلی
 • تعداد مقالات و تالیفات علمی
 • حجم فعالیت علمی در حوزه داوری
 • تعداد آرای داوری صادره
 • تعداد دوره های علمی گذرانده شده
 • تعداد گواهینامه­ های اخذ شده درحوزه داوری و حوزه­های مرتبط و ارزش علمی انها.
 • سوابق تدریس در حوزه داوری
 • سایر سوابقی علمی قابل بررسی.
 • و... 

جواب
بله - امتیاز علمی هر یک از اعضای سامانه متشکل از مجموع امتیازات:
- گواهینامه ها
- سوابق کاری
- آرای صادره
- و غیره می باشد
لذا هرچه  این موارد بیشترباشد امتیازات کسب شده عضو بیشترخواهد بود.
البته توجه داشته باشید که تعیین مقدار امتیازات هر گواهی یا سابقه و غیره با نظر کمیته ارزیابی سامانه می باشد و همچنین حتما در زمان بارگزاری گواهی و مدارک در هر یک از بخش ها حتما توضیحات ذکر شده در آن بخش را با دقت مطالعه فرمایید.
 

برگشت
لطفا منتظر بمانید ...