شرایط جدید ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود

بارگزاری گواهینامه ها در سامانه

اعضای سامانه برای تکمیل اطلاعات کاربری خود و نیز درصورت تمایل به نمایش اطلاعا آنها بعنوان داور فعال می توانند مدارک و گواهی های خود را در سامانه مطابق توضیحات داده شده در بخش های زیر جهت بررسی و تایید جهت نمایش بارگزاری فرمایند.

جواب
از طریق صفحه شخصی خود- روی منوی گواهینامه های من - کلیک نمایید و در صفحه ای که باز می شود روی  منوی "گواهینامه های جدید" کلیک نمایید و نسبت به بارگذاری گواهینامه های خود اقدام نمایید.

جواب
فرایند استعلام، بررسی لازم، تعیین رتبه علمی گواهینامه ها توسط کمیته ارزیابی سامانه انجام می شود و کمیته مذکور علاوه بر اینکه در تایید یا رد هریک از گواهینامه های بارگذاری شده دارای اختیارات کامل می باشد.
همچنین درصورت تایید، متناسب با شرایط داخلی خود نسبت به تعیین قطعی امتیازعلمی داخلی اقدام و در سامانه ثبت می گردد.

 

جواب
فرایند بررسی لازم، تعیین رتبه علمی داخلی سامانه توسط یک کمیته ارزیابی انجام می شود و کمیته مذکور در تایید یا رد گواهینامه های بارگذاری شده دارای اختیارات کامل می باشد.
لذا علی رغم اینکه هیچ محدودیتی در بارگزاری گواهینامه های اعضاء وجود ندارد با این حال برای جلوگیری از اتلاف وقت کمیته ارزیابی سامانه وهزینه های مربوطه، توصیه می شود که حتما گواهینامه های معتبرعلمی  و مرتبط را بارگزاری نمایند

جواب

خیر هیچ محدودیتی درتعداد بارگذاری و ارسال گواهینامه ها وجود ندارد البته توجه داشته باشید انجام  فرایند بررسی برای سایرگواهینامه ها به هر تعدادی که باشد مستلزم پرداخت هزینه می باشد.

برگشت
لطفا منتظر بمانید ...