انجام داوری در حل وفصل اختلافات

سئوال: انجام داوری در حل وفصل اختلافات

جواب: داوری یک قضاوت خصوصی است که طرفین اختلاف با میل و اراده خود شخص یا اشخاصی را بعنوان داور یا قاضی خصوصی خود انتخاب می کنند.
درخصوص فعالیت و ارجاع پرونده نیز اصل این است که انتخاب داوری با توافق طرفین است .

در صورتی که جواب را نیافتید لطفا قبل از ارسال تیکت موارد زیر را نیز بررسی کنید.

چگونه می توانیم پرونده داوری بگیریم؟

آیا سامانه در نحوه انجام داوری و صدور رای توسط داوران دخالتی دارد؟

آیا برای انجام داوری نیاز به پروانه داوری هست؟

برگشت
لطفا منتظر بمانید ...