داوری در حل و فصل اختلاف چیست؟

سئوال: داوری در حل و فصل اختلاف چیست؟

جواب: داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین طرفین دعوی یا اختلاف از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی  و با رضایت خود انتخاب می کنند.
داوری در واقع یک دادرسی و قضاوت خصوصی است که طی آن داور با توجه به شرایط درخواستی طرفین دعوا و بدون توجه به تشریفات سخت حوزه آیین دادرسی مدنی وجود، به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.

اینجانب هنوز پاسخ خود را نیافته و می خواهم از طریق تیکت موضوع خود را مطرح نمایم. ارسال تیکت

برگشت
لطفا منتظر بمانید ...