آیا برای انجام داوری نیاز به پروانه داوری هست؟

سئوال: آیا برای انجام داوری نیاز به پروانه داوری هست؟

جواب: خیر.
مطابق قوانین جاری کشور برای داوری و انجام داوری هیچ گونه مدرک یا پروانه ای پیش بینی نشده است وهیچ اختیاری نیز جهت صدور پروانه داوری برای هیچ مرجعی پیش بینی نشده است، لذا در حال حاضر چیزی بنام پروانه داوری وجود ندارد، یعنی هر شخصی می تواند از سوی طرفین اختلاف بعنوان داور انتخاب شده و به موضوع اختلاف آنها رسیدگی و رای داوری صادر نماید.

اما نکته مهم این است که داوری یک موضوع تخصصی است و اگرچه قانونگذار شرایط خاصی را برای شخص داور پیش بینی نکرده ولی قطعاً هر شخصی بدون اطلاعات داوری نمی تواند یک رای داوری استاندارد صادر نماید و کلیه شرایط و اصول دادرسی را بدون دانش کافی رعایت نماید
.
لذا پیش بینی دوره های آموزشی داوری برای جبران بخشی از همین ضعف قانونی است.
 

در صورتی که جواب را نیافتید لطفا قبل از ارسال تیکت موارد زیر را نیز بررسی کنید.

آیا برای داور شدن باید رشته تحصیلی خاصی باشیم؟

من فقط لیسانس حقوق دارم و هیچ گواهی دیگه ای ندارم آیا میتوانم داور شوم؟

آیا برای انجام داوری حتما باید موسسه داوری ثبت کرد؟

چرا برخی از مراجع شرایط خاصی را برای داور تعیین می کنند؟

برگشت
لطفا منتظر بمانید ...