اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام

دعوی ابطال سند رسمی به تبع حکم کیفری

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9409970224300649

مرجع صدور: شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ: 1394/05/31

چکیده: در صورتی که به موجب دادنامه صادره از دادگاه حقوقی، حکم به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه نامه عادی صادر شود اما متعاقبا جعل مفادی مبایعه نامه مذکور در ...

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...