اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام

رهن ملک فروخته شده

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9309970223400001

مرجع صدور: شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ: 1393/01/10

چکیده: رهن گذاشتن ملک فروخته شده به دیگری از مصادیق معامله معارض است.

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...