اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام

تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9309970222401116

مرجع صدور: شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ: 1393/06/30

چکیده: عدم پرداخت نفقه در صورتی از موجبات طلاق محسوب می‌شود که زوج پس از صدور رأی مبنی بر محکومیّت به پرداخت نفقه و در فرآیند اجرا، از پرداخت آن استنکاف نمای ...

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...