اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام

احتساب دوران خدمت وظیفه در سابقه بیمه

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9409970955400936

مرجع صدور: شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1394/05/11

چکیده: مدت خدمت وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون، جزء سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...