اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام
جزئیات رای داوری - آرش سماک عابدی
داور صادر کننده رای
آرش سماک عابدی
شماره رای
۰۰۷
تاریخ صدور
۱۳۹۵/۰۵/۲۳
موضوع
رأی داوری با موضوع صدور حکم (۱) اعتبار قراداد (۲) شرط خروج اسناد از عداد دلایل
خلاصه رای
دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد
متن رای صادره
بسم الله الرحمن الرحیم رای داوری رأی داوری با موضوع صدور حکم (۱) اعتبار قراداد (۲) شرط خروج اسناد از عداد دلایل در خصوص دادخواست آقای ... با وکالت ... به طرفیت خانم ... به تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد قراردادی مندرج در صورت‌جلسه مورخ ... مبنی بر واگذاری پلاک ... فرعی از ... اصلی با احتساب خسارات دادرسی ، داور منتخب با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه با ملاحظه پرونده کلاسه .... اجرای احکام مدنی ..... و حسب برگ شماری ... پرونده خواهان حاضر به‌ عنوان محکوم‌له دادنامه صادره رضایت بی قید و شرط خود را اعلام داشته و توافق‌نامه عادی نسبت به خوانده در پرونده مذکور موجود نبوده ، به توضیح مقامات اجرای احکام نرسیده است و اصل آن نیز در جلسه اول ارایه نشده است و با عنایت به اینکه خواهان مدعیت در مقام دادن رضایت به پرونده مذکور و اقدام به تنظیم قرارداد مستند به نحو مشروط نموده است در حالیکه حسب لایحه صدرالذکر رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به خوانده پرونده حاضر به‌ عنوان محکوم‌علیه پرونده اعلام داشته است فلذا داور منتخب ، دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی و پس از ابلاغ، وفق قانون آئین دادرسی مدنی برای طرفین لازم الاتباع است. داور مرضی الطرفین آرش سماک عابدی
درخواست ابطال رای شده؟
رای داور قطعی می باشد.
شرح اقدامات انجام شده
بررسی اسناد پرونده دعوت از طرفین پرونده برگزاری جلسه اول رسیدگی استعلام از اجرای احکام برگزاری جلسه دوم رسیدگی صدور دادنامه
شرح تصمیم دادگاه بدوی
رای داور قطعی می باشد.
شرح تصمیم دادگاه تجدید نظر
رای داور قطعی می باشد.
آخرین وضعیت اجرای رای داوری
پرونده مختومه گردید.
سایر توضیحات
دعای خیر
لطفا منتظر بمانید ...