اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام
جزئیات رای داوری - آرش سماک عابدی
داور صادر کننده رای
آرش سماک عابدی
شماره رای
۰۰۴
تاریخ صدور
۱۳۹۵/۰۴/۲۸
موضوع
تأثیر سکونت زوجه در منزل مشترک بر تحقق بزه ترک انفاق
خلاصه رای
در مورد اتهام آقای ... به هویت پرونده مبنی بر ترک انفاق نسبت به همسرش
متن رای صادره
بسم الله الرحمن الرحیم رای داوری رأی داوری با موضوع صدور حکم محکومیت تأثیر سکونت زوجه در منزل مشترک بر تحقق بزه ترک انفاق در مورد اتهام آقای ... به هویت پرونده مبنی بر ترک انفاق نسبت به همسرش موضوع پرونده تمکین شده به این داوری از سوی خواهان ، داور با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه و پس از گذشت دو ماه تحقیقات میدانی و استشهادیه های محلی و رجوع به ضابطین قضایی محله خواهان و تفحص و بررسی های عملیاتی و گزارشات معموله از ناحیه مرجع انتظامی ماحصل ماوقع بدین نحو می باشد که طرفین باهم زن و شوهر و مدت ۶ سال زندگی اشتراکی داشته و زوج با شیوه خاص زیورآلات شاکیه را فروخته و اموال خود را نیز به دیگران منتقل کرده و به کشور اوکراین سفر رفته و شاکیه را ترک نموده و با ابلاغ وقت حضور نیافته است. داور منتخب بنا به مراتب و با احراز بر وجود روابط زوجیت فی مابین که زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه می باشد و حسب گواهی گواهان و دلایل موجود نسبت به آن امتناع نموده، فلذا مجرمیت مشارالیه به نظر داور محرز و مستنداً به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی النهایه متهم صدرالتوصیف به تحمل ۵ ماه حبس تعریف شده است که بر اساس رافت اسلامی و با توکل به حضرت حق و نیز جلب رضایت شاکی ، خوانده مکلف گردید که یا عینا کالا را ظرف مدت بیست روز به شاکی عودت دهد و یا مبلغ آن را ظرف مدت مشخص شده پرداخت نماید و در هر صورتی که انجام پذیرد ، متهم می بایست یک دهم ارزش کل را نیز بابت ضرر و زیان به شاکی مازاد از اصل ، اضافه تر پرداخت نماید. لذا متهم محکوم به پرداخت نقدی در وجه شاکی می گردد. رأی صادره از سوی داور قطعی است. داور مرضی الطرفین آرش سماک عابدی
درخواست ابطال رای شده؟
رای داور قطعی می باشد.
شرح اقدامات انجام شده
بررسی کامل از اوراق و اسناد پرونده دعوت از شاکیان که استشهادیه را امضا نموده بودند با قسم دادن شاهدین به کتاب مقدس قرآن مجید ، مجددا گواه ، گواهان دریافت گردید. احضاریه برای خواهان و خوانده جهت مواجه حضوری ارسال گردید. باتوجه به عدم حضور خواهان احضاریه مجدد با موضوع جلسه رسیدگی برای خواهان و خوانده پرونده ارسال گردید. جلسه رسیدگی با حضور خواهان بصورت غیابی برگزار گردید. دادنامه صادر گردید.
شرح تصمیم دادگاه بدوی
رای داور قطعی می باشد.
شرح تصمیم دادگاه تجدید نظر
رای داور قطعی می باشد.
آخرین وضعیت اجرای رای داوری
دادنامه عینا اجرا گردید.
سایر توضیحات
دعای خیر
لطفا منتظر بمانید ...