اشتراک گذاری صفحه داوری محمدعلی دشتبانی
مشخصات و اطلاعات داور محمدعلی دشتبانی

امتیاز علمی: 0

شماره عضویت: 148742

اعتبار عضویت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

نام و نام خانوادگی: محمدعلی دشتبانی

تلفن:

موبایل:

آدرس فعالیت:

ایمیل:

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی لیسانس

رشته تحصیلی: حقوق جزا

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات : مشاوره و انجام داوری های عمومی داخلی

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...