اشتراک گذاری صفحه داوری ابوالفضل افشاری
مشخصات و اطلاعات داور ابوالفضل افشاری

امتیاز علمی: 1800

شماره عضویت: 147820

اعتبار عضویت: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل افشاری

تلفن: 09123516855

موبایل: 09123516855

آدرس فعالیت: قم - قم - قم بلوار عماریاسر بین کوچه- کد پستی: 1111

ایمیل:

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: حقوق جزاو جرم شناسی

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات : مشاوره و انجام داوری های عمومی داخلی

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...