اشتراک گذاری صفحه داوری دکتر آرش ایزدی
مشخصات و اطلاعات داور دکتر آرش ایزدی

امتیاز علمی: 4000

شماره عضویت: 129911

اعتبار عضویت: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

نام و نام خانوادگی: دکتر آرش ایزدی

تلفن: 22299820

موبایل: 09121997255

آدرس فعالیت: تهران - تهران - Unit 11 no 2 Taheri lane Artesh sq, Aghdasieh- کد پستی: 1957836654

ایمیل: arash_law@yahoo.com

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: تجارت بین الملل

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات : مشاوره و انجام داوری های عمومی داخلی

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...