شرایط جدید ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود

آیا سامانه در نحوه انجام داوری و صدور رای توسط داوران دخالتی دارد؟

خیر - سامانه صرفا بعنوان یک مرکز اطلاع رسانی و تبلیغات هست، لذا در خصوص ماهیت آرایی که داوران صادر می کنند هیچ دخالتی ندارد.

لطفا منتظر بمانید ...