شرایط جدید ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود

طرح سوالات عادی حقوقی و داوری در سامانه

 در سامانه، امکان اینکه کلیه اعضا بتوانند پرسش‌های عادی حقوقی خود به ویژه پرسش‌های مرتبط با داوری را مطرح کنند وجود دارد و حسب مورد پاسخ مربوطه به دوستان  داده خواهد شد.
همچنین از مجموعه پرسش و پاسخ­های حقوقی متداول نیز در آینده یک مجموعه جمع آوری و در اختیار اعضاء قرار می­گیرد.

لطفا منتظر بمانید ...